Rafał Augustyn, komentarz do koncertu monograficznego Tomasza Sikorskiego, Książka programowa festiwalu „Warszawska Jesień” 1989

Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987.

Krzysztof Baculewski, Współczesność, cz. 1: 1939-1974, Historia Muzyki Polskiej, t. VII, Warszawa 1996.

Krzysztof Baculewski, Współczesność, cz. 2: 1975-2000, Historia Muzyki Polskiej, t. VIII, Warszawa 2012.

Jorge Luis Borges, Spiskowcy, przekł. Krystyna Radowska, Warszawa 2004.

Andrzej Chłopecki, Chwytając muzykę za dźwięki, „Ruch Muzyczny”, 1975 nr 24.

Andrzej Chłopecki, Cztery dominanty: Scelsi – po drugiej stronie dźwięku, Nancarrow – algorytmy dla pianisty o 88 palcach, Pärt – nowy renesans dla nowego wieku, Sikorski – siła piana, „Ruch Muzyczny”, 1989 nr 24.

Andrzej Chłopecki, Verzweiflung nackter Klänge. Der polnische Komponist und Pianist Tomasz Sikorski, „MusikTexte”, 1990 nr 36.

Andrzej Chłopecki, Tomasz Sikorski – The Despair of Naked Sounds, „Polish Music”, 1992 nr 3-4.

Józef M. Chomiński, Przemiany techniki kompozytorskiej w trzydziestoleciu PRL, „Muzyka” 1975 nr 3.

Józef M. Chomiński, Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku, „Muzyka”, 1956 nr 3.

Ludwik Erhardt, Dziesięć najciekawszych pozycji festiwalu, „Ruch Muzyczny”, 1975 nr 24.

Ludwik Erhardt, Dziewięć bogatych dni, „Ruch Muzyczny”, 1967 nr 21.

Ludwik Erhardt, O muzyce polskiej na festiwalu. „Muzyka z oddali” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1974 nr 23.

Szabolcs Esztényi, komentarz do koncertu monograficznego Tomasza Sikorskiego, Książka programowa festiwalu „Warszawska Jesień” 1989.

Ewa Grosman, Tomasz Sikorski – zarys monograficzny twórczości, praca magisterska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Sekcja Teorii Muzyki, praca wykonana pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Szwajgiera, Kraków 1992.

Zofia Helman, Pojęcie stylu a muzyka XX wieku, „Polski Rocznik Muzykologiczny 2006”, Tom V, Warszawa 2007.

Martina Homma, Polish Music in the Context of the Festival, „Polish Music”, 1989 nr 4.
Martina Homma, Polska muzyka w tle, „Ruch Muzyczny”, 1989 nr 24.

Martina Homma, Verklingen ins Nichts. Später Nachruf auf Tomasz Sikorski (1939-1988), „MusikTexte”, 1989 nr 30.

Jerzy Jaroszewicz, Katalog wartości ujemnych, „Ruch Muzyczny”, 1972 nr 22.

Jerzy Jaroszewicz, „Sequenza I” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1966 nr 22.

James Joyce, Utwory poetyckie, przekł. Maciej Słomczyński, Kraków 1972.

Tadeusz Kaczyński, Andrzej Zborski, Warszawska Jesień, Kraków 1983.

Tadeusz Kaczyński, „Antyfony” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1963 nr 22.

Tadeusz Kaczyński, „Concerto Breve” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1965 nr 17.

Tadeusz Kaczyński, Dziesięć najciekawszych pozycji festiwalu, „Ruch Muzyczny”, 1975 nr 24.

Tadeusz Kaczyński, Jesień polska, „Ruch Muzyczny”, 1986 nr 24.

Tadeusz Kaczyński, „Muzyka z oddali” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1974 nr 23.

Tadeusz Kaczyński, O muzyce polskiej na Festiwalu, „Ruch Muzyczny”, 1974 nr 23.

Hanna Kostrzewska, Pojęcie sonorystyki w polskiej literaturze muzykologicznej, „Muzyka” 1990 nr 1.

Zbigniew A. Lampart, Drugi koncert Szkockiej Orkiestry Narodowej („Music in Twilight” Tomasza Sikorskiego), „Ruch Muzyczny”, 1978 nr 23.

Iwona Lindstedt, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Władysław Malinowski, „Muzyka z oddali” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, 1974 nr 23.

Tadeusz Marek, Composer’s Workshop: Tomasz Sikorski, „Polish Music”, 1971 nr 4.

Joanna Miklaszewska, Minimalizm w muzyce polskiej, Kraków 2003.

Joanna Miklaszewska, Polski minimalizm – mit czy rzeczywistość?, „Glissando”, 2005 nr 7.

Joanna Miklaszewska, Tomasz Sikorski, hało w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. S-Sł, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2007.

Anna Nowak, Polski koncert fortepianowy 1945-1995, w: Muzyka Polska 1945-95, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.

Zofia Peret-Ziemlańska, Tomasz Sikorski (1939-88) – wspomnienie w dziesiątą rocznicę śmierci, w: W hołdzie zmarłym absolwentom i pedagogom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1999

Tomasz Piotrowski, „Przygody Sindbada Żeglarza” Tomasza Sikorskiego, Książka programowa Festiwalu „Warszawska Jesień” 2011.

Tomasz Piotrowski, Symbol i symbolizowanie w muzyce Tomasza Sikorskiego, „Przegląd Muzykologiczny” 2013 nr 9.

Tomasz Piotrowski, Symbol i symbolizowanie w muzyce Tomasza Sikorskiego, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, praca wykonana po kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman-Bednarczyk, Warszawa 2008.

Tomasz Piotrowski,Tomasz Sikorski – symbol i melancholia, „Ruch Muzyczny”, 2011 nr 10.

Olgierd Pisarenko, „Choroba na śmierć”  Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 24.

Olgierd Pisarenko, Dwie orkiestry Maksymiuka, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 24.

Olgierd Pisarenko, „Muzyka z oddali” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny”, „Ruch Muzyczny” 1974 nr 23.

Violetta Przech Utwory na fortepian solo Tomasza Sikorskiego (struktura, aspekty wykonawcze, wobec nurtu minimal music), w: Muzyka fortepianowa XI, red. Jerzy Krassowski, Gdańsk 1998.

Lidia Rappoport-Gelfand, Musical Life in Poland: The Postwar Years, 1945-1977,  Nowy Jork 1991.

Leszek Polony (red.), Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70., Kraków 1986.

Edward Sielicki, Powaga i żarty muzyczne, „Ruch Muzyczny”, 1987 nr 23.

Tomasz Sikorski, komentarze do własnych utworów, Książki programowe festiwalu „Warszawska Jesień” z lat: 1964–67, 1970–78, 1980, 1981, 1983, 1985–89.

Zbigniew Skowron, Nowa muzyka amerykańska, Kraków 1995.

Zbigniew Skowron, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1989.

Paweł Stolarczyk, Czas w minimalizmie – minimalizm w czasie. Koncepcje czasu w muzyce minimalistycznej wybranych kompozytorów amerykańskich drugiej połowy XX wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii, Zakład Teorii i Estetyki Muzyki, praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Skowrona, Warszawa 2005.

Elżbieta Szczepańska-Malinowska,Warszawska Jesień ‘88, „Ruch Muzyczny”, 1988 nr 23.

Janusz Szprot, Koncerty czwartkowe, Ruch Muzyczny”, 1973 nr 23.

Dorota Szwarcman, Wspomnienie o minimal music, w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70., red. L. Polony, Kraków 1986.

Adrian Thomas, Polish Music since Szymanowski, Cambridge University Press, 2005.

Adrian Thomas, Tomasz Sikorski, hasło w: The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Second Edition, red. Stanley Sadie, New York and London 2001.

Jan Weber, Fortepian umarł. niech żyje fortepian!, „Ruch Muzyczny”, 1988 nr 24.

Sławomir Wieczorek, Wzniosłość dźwięków – o Tomaszu Sikorskim, „Glissando”, 2005 nr 3.

Ewa Wójtowicz, Sylwetka Tomasza Sikorskiego (1939-88), w: Muzyka Polska 1945-95, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.

Tadeusz A. Zieliński, Festiwalowe prawykonania, „Ruch Muzyczny” 1973 nr 23.

Tadeusz A. Zieliński, O muzyce polskiej na Festiwalu, „Ruch Muzyczny” 1974 nr 23.

Tadeusz A. Zieliński, „Prologi” Tomasza Sikorskiego, „Ruch Muzyczny” 1964 nr 21.