Rafał Augustyn, komentarz do koncertu monograficznego Tomasza Sikorskiego [commentary on an all-Sikorski concert], 1989 Warsaw Autumn programme booklet.

Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984 [Polish Composers' Output 1945-1984], Kraków 1987.

Krzysztof Baculewski, Współczesność, cz. 1: 1939-1974 [The Present, part 1], Historia Muzyki Polskiej, [History of Polish Music] vol. VII, Warsaw 1996.

Krzysztof Baculewski, Współczesność, cz. 2: 1975-2000 [The Present, part 2], Historia Muzyki Polskiej [History of Polish Music] vol VIII, Warsaw 2012.

Jorge Luis Borges, Spiskowcy [The Conspirators], Polish translation by Krystyna Radowska, Warsaw 2004.

Andrzej Chłopecki, “Chwytając muzykę za dźwięki” [Catching music by the sounds], Ruch Muzyczny, 1975 no. 24.

Andrzej Chłopecki, “Cztery dominanty: Scelsi – po drugiej stronie dźwięku, Nancarrow – algorytmy dla pianisty o 88 palcach, Pärt – nowy renesans dla nowego wieku, Sikorski – siła piana”  [Four dominants: Scelsi – on the other side of sound, Nancarrow – algorithms for a pianist with 88 fingers, Pärt – new Renaissance for a new age, Sikorski – power of piano], Ruch Muzyczny, 1989 no. 24.

Andrzej Chłopecki, “Verzweiflung nackter Klänge. Der polnische Komponist und Pianist Tomasz Sikorski”, MusikTexte, 1990 no. 36.

Andrzej Chłopecki, “Tomasz Sikorski – the despair of naked sounds”, Polish Music, 1992 no. 3-4.

Józef M. Chomiński, “Przemiany techniki kompozytorskiej w trzydziestoleciu PRL” [Transformations of compositional technique over the three decades of the People’s Republic of Poland], Muzyka 1975 no. 3.

Józef M. Chomiński, “Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku” [On the 20th century compositional technique], Muzyka, 1956 no. 3.

Ludwik Erhardt, “Dziesięć najciekawszych pozycji festiwalu” [The Festival’s top ten], Ruch Muzyczny, 1975 no. 24.

Ludwik Erhardt, “Dziewięć bogatych dni” [Nine rich days], Ruch Muzyczny, 1967 no. 21.

Ludwik Erhardt, “O muzyce polskiej na festiwalu. Muzyka z oddali Tomasza Sikorskiego” [On Polish music at the Festival. Sikorski’s Music from Afar], Ruch Muzyczny, 1974 no. 23.

Szabolcs Esztényi, komentarz do koncertu monograficznego Tomasza Sikorskiego [commentary on an all-Sikorski concert], 1989 Warsaw Autumn programme booklet.

Ewa Grosman, Tomasz Sikorski – zarys monograficzny twórczości [Tomasz Sikorski – a Monograph of His Oeuvre] (MA dissertation), Kraków Academy of Music, Kraków 1992.

Zofia Helman, “Pojęcie stylu a muzyka XX wieku” [The notion of style and 20th century music], Polski Rocznik Muzykologiczny, 2006, volume V, Warsaw 2007.

Martina Homma, “Polish Music in the Context of the Festival”, Polish Music, 1989 no. 4.

Martina Homma, “Polska muzyka w tle” [Polish music in the background], Ruch Muzyczny 1989 no. 24.

Martina Homma, “Verklingen ins Nichts. Später Nachruf auf Tomasz Sikorski (1939-1988)”, MusikTexte, 1989 no. 30.

Jerzy Jaroszewicz, “Katalog wartości ujemnych” [A catalogue of negative values], Ruch Muzyczny, 1972 no. 22.

Jerzy Jaroszewicz “Sequenza I Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Sequenza I], Ruch Muzyczny, 1966 no. 22.

James Joyce, Utwory poetyckie [Poetic Works], Polish translation by Maciej Słomczyński, Kraków 1972.

Tadeusz Kaczyński, Andrzej Zborski, Warszawska Jesień [Warsaw Autumn], Kraków 1983.

Tadeusz Kaczyński, “Antyfony Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Antiphons], Ruch Muzyczny, 1963 no. 22.

Tadeusz Kaczyński, “Concerto breve Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Concerto Breve], Ruch Muzyczny, 1965 no. 17.

Tadeusz Kaczyński,, “Dziesięć najciekawszych pozycji festiwalu” [The Festival's top ten], Ruch Muzyczny, 1975 no. 24.

Tadeusz Kaczyński, “Jesień polska” [Polish Autumn], Ruch Muzyczny, 1986 no. 24.

Tadeusz Kaczyński, “Muzyka z oddali Tomasza Sikorskiego” [Sikorski's Music from Afar], Ruch Muzyczny, 1974 no. 23.

Tadeusz Kaczyński, “O muzyce polskiej na festiwalu” [On Polish music at the Festival], 1974 no. 23.

Hanna Kostrzewska, “Pojęcie sonorystyki w polskiej literaturze muzykologicznej” [The notion of sonoristics in Polish musicological literature], Muzyka 1990 no. 1.

Zbigniew A. Lampart, “Drugi koncert Szkockiej Orkiestry Narodowej. Music in Twilight Tomasza Sikorskiego” [The second concert of the Scottish National Orchestra. Tomasz Sikorski’s Music in Twilight], Ruch Muzyczny 1978.

Iwona Lindstedt,Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Sonotistics in the Works of 20th Century Polish Composers], Warsaw 2010.

Władysław Malinowski, “Muzyka z oddali Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski's Music from Afar], Ruch Muzyczny, 1974 no. 23.

Tadeusz Marek, “Composer’s Workshop: Tomasz Sikorski”, Polish Music, 1971 no. 4.

Joanna Miklaszewska, Minimalizm w muzyce polskiej [Minimalism in Polish Music], Kraków 2003.

Joanna Miklaszewska, “Polski minimalizm – mit czy rzeczywistość?” [Polish minimalism - myth or reality?], Glissando, 2005 no. 7.

Joanna Miklaszewska, Tomasz Sikorski, entry in Encyklopedia Muzyczna PWM, vol. S-Sł, ed. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2007.

Anna Nowak, “Polski koncert fortepianowy 1945-1995” [The Polish piano concerto 1945-1995], in: Muzyka Polska 1945-95 [Polish Music 1945-95], ed. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.

Zofia Peret-Ziemlańska, “Tomasz Sikorski (1939-88) – wspomnienie w dziesiątą rocznicę śmierci” [The tenth anniversary of Tomasz Sikorski's death], in: W hołdzie zmarłym absolwentom i pedagogom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie [Posthumous tributes to graduates and teachers of the Frederyk Chopin Academy of Music in Warsaw], Warsaw 1999

Tomasz Piotrowski, “Przygody Sindbada Żeglarza Tomasza Sikorskiego” [Sikorski's The Adventures of Sinbad the Sailor], 2011 Warsaw Autumn programme booklet.

Tomasz Piotrowski, “Symbol i symbolizowanie w muzyce Tomasza Sikorskiego” [The Symbol and Symbolising in Tomasz Sikorski’s Music], Przegląd Muzykologiczny, 2013 no. 9

Tomasz Piotrowski, Symbol i symbolizowanie w muzyce Tomasza Sikorskiego [The Symbol and Symbolising in Tomasz Sikorski’s Music] (MA dissertation), University of Warsaw, Institute of Musicology, Warsaw 2008.

Tomasz Piotrowski,“Tomasz Sikorski – symbol i melancholia” [Tomasz Sikorski – the symbol and melancholy], Ruch Muzyczny, 2011 no. 10.

Olgierd Pisarenko, “Choroba na śmierć Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Sickness unto Death], Ruch Muzyczny, 1977 no. 24.

Olgierd Pisarenko, “Dwie orkiestry Maksymiuka” [Jerzy Maksymiuk’s two orchestras], Ruch Muzyczny 1985 no. 24.

Olgierd Pisarenko, “Muzyka z oddali Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Music from Afar], Ruch Muzyczny, 1974 no. 23.

Violetta Przech, “Utwory na fortepian solo Tomasza Sikorskiego (struktura, aspekty wykonawcze, wobec nurtu minimal music)” [Tomasz Sikorski's piano works (structure, performance aspects, relation with minimal music], in: Muzyka fortepianowa XI [Piano Music XI], ed. Jerzy Krassowski, Gdańsk 1998.

Lidia Rappoport-Gelfand, Musical Life in Poland: The Postwar Years, 1945-1977, New York 1991.

Leszek Polony (ed.), Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. [Transformations of Sound Technique, Style and Aesthetics in Polish Music of the 1970s], Kraków 1986.

Edward Sielicki, "Powaga i żarty muzyczne" [Seriousness and musical jokes], Ruch Muzyczny, 1987 no. 23.

Tomasz Sikorski, Commentaries, Warsaw Autumn programme booklets: 1964-67, 1970-78, 1980, 1981, 1983, 1985-89.

Zbigniew Skowron, Nowa muzyka amerykańska [New American Music], Kraków 1995.

Zbigniew Skowron, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku [Theory and Aesthetics of the Musical Avant-Garde in the Second Half of the 20th Century], Warsaw 1989.

Paweł Stolarczyk, Czas w minimalizmie – minimalizm w czasie. Koncepcje czasu w muzyce minimalistycznej wybranych kompozytorów amerykańskich drugiej połowy XX wieku [Time in Minimalism, Minimalism in Time] (MA dissertation) University of Warsaw, Institute of Musicology, Warsaw 2005.

Elżbieta Szczepańska-Malinowska,“Warszawska Jesień ‘88” [1988 Warsaw Autumn], Ruch Muzyczny, 1988 no. 23.

Janusz Szprot, “Koncerty czwartkowe” [Thursday concerts], Ruch Muzyczny , 1973 no. 23.

Dorota Szwarcman, “Wspomnienie o minimal music” [“Remembering minimal music”], in: Leszek Polony (ed.), Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. [Transformations of Sound Technique, Style and Aesthetics in Polish Music of the 1970s], Kraków 1986.

Adrian Thomas, Polish Music since Szymanowski, Cambridge University Press, 2005.

Adrian Thomas, Tomasz Sikorski, entry in The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Second Edition, ed. Stanley Sadie, New York and London 2001.

Jan Weber, “Fortepian umarł, niech żyje fortepian!” [The piano is dead, long live the piano!], Ruch Muzyczny 1988 no. 24.

Sławomir Wieczorek, “Wzniosłość dźwięków – o Tomaszu Sikorskim” [Grandeur of sounds – on Tomasz Sikorski], Glissando, 2005 no. 3.

Ewa Wójtowicz, "Sylwetka Tomasza Sikorskiego (1939-88)" [Tomasz Sikorski's Profile], in: Muzyka Polska 1945-95 [Polish Music 1945-95], ed. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.

Tadeusz A. Zieliński, “Festiwalowe prawykonania” [Premieres at the Festival], Ruch Muzyczny 1973 no. 23.

Tadeusz A. Zieliński, “O muzyce polskiej na festiwalu” [On Polish music at the Festival], 1974 no. 23.

Tadeusz A. Zieliński, “Prologi Tomasza Sikorskiego” [Tomasz Sikorski’s Prologues], Ruch Muzyczny 1964 no. 21.