O początkach „Warsztatu Muzycznego”

 

O wizytach w Związku Kompozytorów Polskich w czasach studenckich

 

O okolicznościach pierwszego spotkania z Tomaszem Sikorskim

 

O osobowości i trudnym charakterze Tomasza Sikorskiego

 

O lekcjach i spotkaniach u Nadii Boulanger podczas pobytu w Paryżu

 

O spotkaniach u Nadii Boulanger z wybitnymi osobistościami życia muzycznego

 

O zerwaniu kontaktu po śmierci Kazimierza Sikorskiego

 

O komentowaniu własnej twórczości

 

O ubieganiu się Tomasza Sikorskiego o stypendium u Oliviera Messiaena