O początkach znajomości z Tomaszem Sikorskim

 

O twórczości Tomasza Sikorskiego. Zdanie Witolda Rudzińskiego na temat twórczości Sikorskiego

 

O postawie twórczej Tomasza Sikorskiego

 

O osobowości Tomasza Sikorskiego

 

O Hymnos

 

O odwadze i konsekwencji twórczej Tomasza Sikorskiego

 

O spotkaniu na Placu Zamkowym na początku stanu wojennego

 

O izolowaniu się Tomasza Sikorskiego od świata zewnętrznego

 

O szorstkości Tomasza Sikorskiego i jego napadach furii

 

O ostatnim spotkaniu i koncercie w Piwnicy Andrzeja Kurylewicza i Wandy Warskiej

 

O relacji z Tomaszem Sikorskim i współpracy na gruncie artystycznym

 

O byciu niezrozumianym i lekceważonym

 

O odbiorze utworu Samotność dźwięków w Stanach Zjednoczonych

 

O Tomaszu Sikorskim jako pianiście

 

O spotkaniach w kawiarni „Nowy Świat” i w ZKP